Vad är egenskaperna hos ADSL?

Bland huvuddragen i ADSL-teknik kan vi hitta:

ADSL kräver en enda telefonlinje för både dataöverföring och röstöverföring. För en anslutning av ADSL är det nödvändigt att installera ett modem som tillåter datatrafik mellan linjen själv. Vanligtvis ansluts Denna kabel till datorns Ethernet-port. Hastigheten vid vilken dataöverföringar varierar avsevärt mellan ett erbjudande och ett annat och mellan en operatör och en annan. Denna teknik är en bredbandsanslutning till Internet.